Pozvánka na 42. ročník

posted in: Aktuality | 0

Termín : 8.3. – 10.3.2019
Vložné : 25 Eur – platí každý účastník (aj sponzori zúčastnení na akcii). Zašlite vložné na uvedené číslo účtu najneskôr do 26.02.2019. Je to nutné z dôvodu bezproblémového zabezpečenia akcie. Mimoriadne je vložné možné zaplatiť na mieste pokladníkovi.

Ubytovanie : Hotel Telgárt v Telgárte. Každý účastník si na recepcii vyzdvihne kľúč od izby.  Je vhodné si dopredu dohodnúť spolubývajúcich. Izby sú 2 až 4 posteľové. Každý si platí izbu sám, cena za osobu a noc je dohodnutá jednotne na 10 Eur.

Program :

Piatok – večerný príchod účastníkov, ubytovanie, projekcia fotodokumentácie z predošlých výstupov, individuálne spoločenské posedenie

Sobota 07:00 – prebudenie, hygiena, vlastné raňajky

08:00 – vysokohoľské halali, odchod od hotela Telgárt do Šumiaca.
Zo Šumiaca sa pôjde už pešo na KH
08:15 – individuálne dokúpenie proviantu v potravinách v Šumiaci
08:30 – štart výstupu zo Šumiaca na vrchol KH
12:30 – dobytie vrcholu poslednými účastníkmi, občerstvenie,
hudba, tanec)
14:30 – odchod do Šumiaca

16:00 – I. zostupový tábor – horská chata na Prednom sedle
17:00 – príchod do krčmy v Šumiaci (hudba, spev, zábava )
18:14 – odchod linkového autobusu do Telgártu
19:30 –slávnostná večera, druhá večera zábava pri živej hudbe,
( po večeri je možné konzumovať aj vlastné občerstvenie)

Nedeľa 09:00 raňajky („to najlepšie z večere“ a vlastné )

10:00 – 12:00 – odchod domov podľa schopností účastníkov

.
Vložné a sponzorské :
Vo vložnom je zahrnuté:
– občerstvenie na vysielači (guláš, chlieb, čaj, káva, syrové korbáčiky)
– posedenie v šumiackej krčme (pankušky, nápoje si hradí každý sám)
– večera v sobotu (prípitok, hlavné jedlo, 1x pivo, 1x káva, 1x zákusok) druhá večera (švédsky stôl), predspeváčka, živá hudba, raňajky v nedeľu
– spomienkový odznak, identifikačný pásik
– dovoz občerstvenia a materiálu na KH
Keďže vložné nepokryje všetky náklady (rozpočet na 1 osobu je 56,- €) akcia je dofinancovaná sponzorskými príspevkami väčšinou stále tých istých ľudí. Aj touto cestou chce organizačný výbor požiadať všetkých priateľov o sponzorské príspevky, ktoré sú na tento rok predpokladané v celkovej výške 800 EUR. Každá, aj malá čiastka pomôže vykryť náklady. Účet pokladníka Miroslava Mirossaya je SK73 1100 000000 801806 1676. Vložné aj sponzorské pošli najneskôr do 26.2.2019 a do poznámky uveď svoje meno aj sumu koľko zo sumy je vložné (počet osôb krát 25 Eur) a koľko je sponzorské. Sponzori prosíme udajte aj svoju mail. adresu, aby sme sa s vám mohli poďakovať.
Sponzori po akcii na požiadanie obdržia vyúčtovanie akcie aj rozpis sponzorských príspevkov.
Organizátori výstupu účastníkov nepoisťujú. Každý sa zúčastňuje výstupu aj zostupu na vlastné riziko.
Tešíme sa na stretnutie.

Organizačný výbor – Faix, Gašper, Lopušek, Foltin, Mirossay